Biddag | Honger en dorst.

Woensdag was het biddag. Zo’n dag die ik altijd vergeet en waar ik dan meestal pas één dag van tevoren – of op de dag zelf – aan denk. Ik heb eigenlijk nooit echt iets gehad met Bid- en Dankdag. Kan dat niet gewoon op zondag? De dominee begon daar ook mee woensdag: waarom op woensdag ook naar de kerk? Het maakt je bewust van wat je al hebt, en waar je speciaal voor wilt bidden en danken. Daarom dus. Het is eigenlijk ‘Biddag voor gewas en arbeid’: je bidt dus voor de oogst en of dat goed mag gaan. Voor eten en drinken. Voor de ‘gewone’ aardse dingen. En daarnaast voor alle andere dingen die je bezig houden.

Het ging woensdag over ‘honger en dorst.’ Eerst werd de vraag gesteld: wat is erger? Honger of dorst? Best een lastige vraag, want het is allebei vreselijk natuurlijk. Uiteindelijk stemden de meeste mensen voor ‘dorst’, omdat je eerder doodgaat als je niet drinkt dan wanneer je niet eet. Je kan best een paar dagen zonder eten maar een paar dagen zonder drinken wordt lastig.

De teksten die besproken werden kwamen uit Mattheüs 6 en uit Johannes 19. De eerste tekst was afkomstig uit het Onze Vader: ‘geef ons heden ons dagelijks brood.’ Het brood staat voor alles wat je nodig hebt. Daar mag je God om vragen. Maar niet om – ik noem maar wat – die extra luxe vakantie die je eigenlijk niet nodig hebt. Hij zal je geven wat je nodig hebt en Hij geeft ook vaak extra’s, zonder dat we daar om (hoeven te) vragen. Vandaag is genoeg om je zorgen over te maken, de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.

Het gebed betekent voor ons eigenlijk 4 dingen:
– Afhankelijkheid (van God)
– Vertrouwen (dat God je geeft wat je nodig hebt en misschien wel meer)
– Dankbaarheid (voor wat je al hebt)
– Delen (als jij krijgt, is het ook de bedoeling dat je dat deelt met mensen om je heen)

De tweede tekst was één van de kruiswoorden (de woorden die Jezus sprak toen Hij aan het kruis hing): ‘Ik heb dorst.’
Jezus hing aan het kruis en vroeg om wat te drinken, want Hij had zo’n dorst. Hartstikke menselijk en down to earth. Hij hoefde immers maar te spreken en het was er. De Schepper van de hemel en de aarde, van al het water op de aarde (!), had dorst! Bijzonder.

Wij mogen vragen om ‘ons dagelijks brood’, om alles wat we nodig hebben dus, omdat Hij dorst had. Omdat Hij alles gegeven heeft. Voor ons. Geef ons heden ons dagelijks brood – geef ons alles wat we nodig hebben. Dorst is erger dan honger. Jezus had dorst. Wij krijgen alles wat we nodig hebben en zullen dus geen honger of dorst hebben. Bijzonder.

De dominee vertelde ook dat hij momenteel de Koran leest. Interessant! Wil ik ook nog een keer doen, lijkt me erg boeiend en dan kun je er ook meer over zeggen natuurlijk. De Koran werkt volgens het principe: Geloven — goede werken doen — beloning. Vergeving komt er niet in voor. Je gelooft eerst in Allah, dan moet je goede werken doen en dan krijg je een beloning (je komt in de hemel). De onzekerheid is: wanneer heb je genoeg goede werken gedaan om die beloning te krijgen?
De Bijbel, het christendom, werkt heel anders. Daar werkt het zo: geloven — vergeving (en meer!) — kind van God — wederliefde. Je gelooft in God en Jezus, daarom ben je vergeven voor alles wat je verkeerd hebt gedaan en nog gaat doen, je bent daarom een kind van God (omdat je in Hem gelooft en van Hem bent) en daardoor ga je vanzelf goede werken doen en proberen goed te leven, omdat je van Hem houdt en omdat Hij van jou houdt (nog voordat jij van Hem ging houden). Bijzonder hè?

Wij mogen vragen om ‘brood’, om alles wat we nodig hebben, omdat Jezus dorst had, omdat Hij alles gegeven heeft. Voor jou. Voor mij. Voor ons allemaal. Dat is Biddag in lijdenstijd (we zijn weer onderweg naar Pasen).

Advertentie

Themaweek | Getallen in de Bijbel: zeven.

Het is alweer tijd voor het laatste artikel van deze themaweek! Ik heb besloten om volgende week weer gewoon over andere zaken te gaan schrijven, misschien maak ik later nog wel eens een themaweek over dit – en natuurlijk ook over andere! – onderwerp. Vandaag gaat het over het getal zeven. 

9006896530_2f280af8c9_z

Zoals je misschien wel weet, is zeven in de Bijbel het getal van de volheid. Het getal komt heel vaak voor in de Bijbel, bijvoorbeeld in Openbaringen – de maat is vol, God maakt een einde aan de huidige wereld – waar er 7 engelen zijn met 7 bazuinen en 7 laatste plagen.
Ook als het gaat om vergeving zien we dat zeven het volmaakte, het complete getal is. Het maakt alles af: we moeten elkaar niet 7 maal vergeven (zoals in het Oude Testament staat) maar 7 maal 70 keer, zegt Jezus. Dat betekent niet gewoon 490 keer, maar het gaat om de volheid van het getal zeven en zeventig: we moeten elkaar iedere keer opnieuw vergeven, want God doet dat ook als je berouw toont over je zonden, over de dingen die je fout doet. Zo vergeven we ook elkaar als er spijt wordt getoond.

De zevende dag luidde tijdens de schepping een periode van rust in. Op de zevende dag rustte God uit van het werk dat Hij gedaan had: Hij had de hemel en de aarde met alles erop en eraan gemaakt en rustte daarvan uit toen Hij klaar was. In de Bijbel komt een periode, een cyclus, van zeven dagen, weken of jaren ook regelmatig voor. Zo bestond er in Israël het sabbatsjaar: na zes jaar het land bewerkt te hebben, moesten de Israëlieten het land in het zevende jaar rust gunnen zodat ze in het volgende jaar weer opnieuw konden bewerken en het land niet uitgeput raakte. Tevens was er een jubeljaar in Israël: na 7 keer 7 jaar (49 jaar dus) was er een jubeljaar. Ook feesten in de Bijbel nemen vaak zeven dagen in beslag, waaronder ook bruiloften. Pasen viel in de zevende maand van het Hebreeuwse jaar en Pinksteren was weer 7 weken na Pasen. We zien steeds het getal zeven terugkomen: volmaaktheid. Het maakt een periode compleet en daarna kun je weer met een schone lei beginnen als het ware. Je mag rust nemen op de zevende dag en daarna kun je er weer tegenaan.

Tenslotte nog één voorbeeld: eerstgeboren mensen (én dieren!) bleven zeven dagen bij de moeder voordat ze aan God gewijd werden (opgedragen). Jongetjes werden op de achtste dag besneden en dan kregen ze ook een naam. Later werd ontdekt dat dit geneeskundig, lichamelijk, gezien de meest geschikte dag is om iemand te besnijden: dan stolt het bloed van een jongetje namelijk het snelst en heeft hij er het minste last van. Hij herstelt dan het snelst. Bijzonder hè!

Hiermee sluit ik deze themaweek over getallen in de Bijbel af. Het getal 7 maakt het compleet, haha! Ik hoop dat jullie het net zo leuk en interessant vonden als ik! Voor herhaling vatbaar? En heb je nog tips voor een onderwerp voor een volgende themaweek? Laat het dan weten, vind ik leuk!

Themaweek | Getallen in de Bijbel: drie.

Het artikel van vandaag is wat later dan normaal, maar ik was gisteren de hele dag mijn schoonzusje aan het helpen met verhuizen, daarna heb ik Johan opgehaald van zijn werk en moest ik nog post sorteren. En toen was ik moe. Dus heb ik dit artikel vanochtend gewoon nog even geschreven.

Het is tijd voor nummer drie in deze themaweek over getallen in de Bijbel.

9324383036_a96df2cb61_m

Drie, dus. Het getal drie in de Bijbel deed mij meteen denken aan de Drie-eenheid. Ik heb het bij nummer één daar al even over gehad: God is één, maar tegelijk ook drie. Het is om het makkelijk te zeggen een drietal die samen één vormen omdat ze niet zonder elkaar kunnen (bestaan): God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Als het getal drie vervolgens in de Bijbel voorkomt, wordt er dan ook vaak naar de Drie-eenheid verwezen omdat daardoor de drie zo belangrijk is. Drie is een soort ‘vol’ getal, een compleet getal. Alles zit erin: de Vader, de Zoon en de Geest en samen vormt dat God. Compleet.

Tegelijk is drie ook bekend van het gezegde ‘drie keer is scheepsrecht’: de derde keer is het klaar, dan zal het lukken! Of als ouders hun kinderen roepen en ze luisteren niet, dan zeggen ze nog wel eens ‘ik tel tot drie …!’ en dan weet je al hoe laat het is, dan moet je komen anders zwaait er wat. Het gaat hier dan niet zozeer om het getal, maar meer dat je weet dat het menens is.

In de Bijbel komt dit ook voor. Petrus bijvoorbeeld verloochende Jezus drie keer. Hij was bang dat hij anders ook opgepakt zou worden, net als Jezus. Daarom zei hij tot drie keer toe dat hij Jezus absoluut niet kende. En vervolgens kraaide de haan drie keer en wist hij dat hij fout bezig was. Later maakte Jezus dit goed. Toen Jezus opgestaan was uit de dood en weer een tijdje bij de discipelen was (voor de hemelvaart) vroeg hij drie keer aan Petrus of Petrus van Hem (Jezus) hield. Natuurlijk! Vervolgens kreeg Petrus drie opdrachten van Jezus. Het getal drie – de drie opdrachten en drie vragen die tegenover de drie keer liegen staan – is hier ook bedoeld als een soort volmaaktheid en dat het echt menens, serieus, is: drie keer heeft Petrus Jezus verloochend en dus maakt Jezus het ook weer drie keer goed met hem. Drie keer is scheepsrecht.

Drie is dus een soort volmaakt getal omdat het de Drie-eenheid (vaak) symboliseert, maar het is tegelijkertijd ook een getal dat zegt ‘nu is het echt serieus!’ als je denkt aan ‘drie keer is scheepsrecht’ dus. Fijne vrijdag! Morgen lees je hier iets over het getal 7, dat ook gezien wordt als een volmaakt getal.

Themaweek | Getallen in de Bijbel: twee.

Vandaag is het tijd voor het getal 2!

3563420741_847725b086_z

Er zijn veel manieren om naar het getal twee te kijken. In ons dagboekje werd er wel mooi gekeken naar het getal twee in de Bijbel, vond ik. Op vier manieren, namelijk:
2 = 1,
2 is niet 1
2 > 1
2 < 1.

(2 is 1, 2 is niet 1, 2 is groter dan 1 en 2 is kleiner dan 1)

Wiskundig gezien kloppen er natuurlijk maar 2 (ha): 2 is niet 1 en 2 is groter dan 1. In de Bijbel blijken echter alle vier de vergelijkingen te kloppen! Hè?!

2 = 1
Mannen en vrouwen vullen elkaar aan. Samen zijn ze één, ook wel ‘complementair’ genoemd. Ze horen bij elkaar. Samen zijn ze één, God maakt van één twee, want Eva werd geschapen uit een rib van Adam. 2 is dus ook 1.

2 is niet 1
Toen God de wereld maakte, zette Hij allerlei zaken tegenover elkaar. 2 is niet 1: er kwam een aarde tegenover een hemel, water tegenover land, licht tegenover duister. In de Bergrede (het stuk dat wij lazen was Mattheüs 7) gaat het onder andere over de brede en de smalle weg (de weg naar de dood/hel en de weg naar het leven/de hemel). Die staan ook tegenover elkaar. 2 is niet 1.

2 < 1 (twee is kleiner dan één)
In de sportwereld is het zo dat, als je in een wedstrijd nummer twee wordt, dat je dan verloren hebt. Twee is dan kleiner dan één, want nummer 1 is belangrijker, die heeft gewonnen en is de grootste. Jezus noemt echter mensen die zichzelf kleiner maken (vernederen) groter: vele eersten zullen de laatsten (of tweede, in dit geval) zijn en andersom.

2 > 1 (twee is groter dan één)
Twee is groter dan één. Dat klopt wiskundig gezien en ook in de Bijbel. Adam was eerst de enige mens en hij moest in eerste instantie onder de dieren iemand zoeken die bij hem paste, een metgezel. Maar die vond hij niet en daarom schiep God uit Adam de vrouw, Eva. Adam en Eva vullen elkaar aan. Ze zijn samen één maar zijn samen ook twee doordat ze elkaar compleet maken. God zei dat het niet goed was als de mens alleen zou zijn, omdat Hij dat zag. Toen maakte Hij een hulp voor de mens: Eva. Twee is meer dan één.

In de Bijbel heeft het getal 2 steeds een andere betekenis. De betekenis is afhankelijk van de context, zo hebben we gezien. Twee kan zowel groter als kleiner zijn dan één, en twee kan ook gelijk zijn aan één of juist niet. Bijzonder eigenlijk!

Themaweek | Getallen in de Bijbel: één.

Zoals ik gisteren al aankondigde is het deze week themaweek op mijn blog. Het thema is ‘getallen in de Bijbel’ en het gaat dus over belangrijke (symbolische) getallen in de Bijbel. Vandaag is het tijd voor het eerste getal: één. Om maar bij het begin te beginnen.

548548453_20e370012b_m

Getallen in de Bijbel zijn, zoals ik gisteren al zei, erg belangrijk. Verschillende getallen komen vele malen voor in de Bijbel. Zo ook het getal één.
In eerste instantie denk je bij het getal 1 misschien wel aan sportwedstrijden of andere wedstrijden. Als je wint, ben je nummer 1. Je bent de allerbelangrijkste.

De allerbelangrijkste persoon (als je het al een persoon kan noemen, ik denk eerder een geest) in de Bijbel is natuurlijk God. En God is één. God kun je ook zien als drie, namelijk in de drie-eenheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, maar tegelijkertijd horen die drie bij elkaar en kunnen ze ook niet zonder elkaar: God is dus één. Een hele belangrijke Eén: eentje met een hoofdletter. In de Bijbel staat één ook vaak voor ‘het geheel’. In het Hebreeuws wordt één vaak aangevuld met het woord ‘uit’. Wat betekent dat Joden niet denken in het getal één maar in het geheel, als een collectief. Als ik bijvoorbeeld een boom zie, zeg ik dat ik een boom zie. Een Jood zou zeggen dat hij ‘één boom uit het geheel van het aantal bomen’ ziet. Het getal één maakt iets dus uniek. God is ook uniek, want Hij is ook één.

We kunnen ook niet zonder Jezus en Hij kan niet zonder onderdanen (zonder ons dus). Eén uit het geheel, denken vanuit het collectief. Als je één bent met Jezus, dan zal je nooit meer van Hem gescheiden worden.

Het getal één is dus een belangrijk getal in de Bijbel. Het duidt God aan als eenheid, de mens als eenheid, een winnaar: de nummer één. Allerlei dingen kan het betekenen. Wat vaststaat is dat het getal belangrijk is, zowel in zijn eentje (ha) als in een geheel.

Morgen een stukje over het getal 2! (:

Genesis en de ‘voorzegging’ van Jezus.

Dit jaar lezen Johan en ik bij de Bijbel (momenteel voornamelijk ‘de Bijbel in gewone taal’) het dagboek Ontelbaar! Bijbels dagboek over de symboliek van getallen. Een dagboek over, je raadt het al, getallen in de Bijbel en hun betekenis. Van de week was er een heel interessant stukje – wat Johan al kende maar ik nog niet – over Genesis, het namenregister van het geslacht van Adam (wat daar beschreven staat in Genesis 5) en hoe Jezus al wordt aangekondigd in dit register. Ik wilde dat met jullie delen omdat ik het heel boeiend vond en dit helemaal niet wist.

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten hebben namen in de Bijbel een betekenis. Zo betekent Jezus ‘redder’ en Immanuël (een andere naam van Jezus) ‘God met ons.’ In Genesis 5 worden de nakomelingen van Adam genoemd. Het zijn er 10 (Adam meegeteld). De betekenissen heb ik voor jullie op een rijtje gezet (Adam is de eerste naam, de volgende is dan steeds de zoon van de naam erboven):

– Adam = man
– Seth = is aangewezen (dit verwijst waarschijnlijk naar het voortzetten van het geslacht ‘mens’ in het algemeen, het reddingsplan – Jezus – zal gerealiseerd worden in de familie van Seth in plaats van Kaïn)
– Enos = sterfelijk
– Kenan = treurigheid (deze naam en die van Enos verwijzen waarschijnlijk naar de sfeer in die tijd: bepaald niet opwekkend)
– Mahalaleël = de geprezen God
– Jered = zal neerdalen
– Henoch = onderwijzen (de zevende generatie. Henoch wandelde met God en hij profeteerde ook, vandaar ook deze naam)
– Methusalach (of Methusalem, de oudste mens ooit) = zijn dood zal brengen (zijn dood bracht de zondvloed, hij stierf in het jaar van de zondvloed)
– Lamech = wanhoop of vertwijfeling (de laatste jaren voor de zondvloed worden getypeerd door zijn naam)
– Noach = troost of rust

Als je deze betekenissen in één lange zin achter elkaar zet krijg je dit:

‘Man is aangewezen (tot) sterfelijkheid (en) treurigheid, (maar) de geprezen God zal neerdalen (om te) onderwijzen. Zijn dood zal brengen (aan de) wanhopigen en vertwijfelden vertroosting (en) rust.

Mooi toch? Al zo vroeg in de Bijbel wordt het evangelie op een mooie manier samengevat. De kern lezen we hier: Jezus zal de wereld redden door zijn dood en opstandig!

Tip | De Ark van Noach, Dordrecht.

DSCN0056

Samen met Johan ging ik afgelopen zaterdag (23 augustus) naar de Ark van Noach in Dordrecht. Hier kun je voor €12,50 binnen rondkijken en van alles leren/zien/beleven over het Bijbelverhaal van Noach en de ark, maar ook over Mozes, Jezus en andere Bijbelse figuren. Er zijn poppen die dingen uitbeelden, schilderingen, informatieborden, opgezette (en neppe, haha) dieren, filmpjes en nog veel meer. Naast opgezette en neppe dieren zijn er ook echte dieren, zoals pony’s, geiten, wallaby’s en verschillende soorten vogels, erg leuk! Voor kinderen zijn er verschillende opdrachten en soms zijn er ook workshops in de ark. Vergeet ook niet een kopje koffie te nemen (of vers sap) met een taartje, want die zijn heel erg lekker!

DSCN0061

Je hebt niet de hele dag nodig om in de ark te kijken, een uur of twee of tweeënhalf is wel genoeg. Het is echter wel echt de moeite waard, ik vond het heel leuk om er te kijken! Wil je meer weten over de ark, de bouwer en zijn bijzondere verhaal (de reden voor het bouwen van deze ark op ware grootte), kijk dan even op de website: klik! Hier vind je ook alle praktische informatie voor je bezoek. (dit klinkt echt als een reclamepraatje en stiekem is het dat ook wel een beetje, maar ik schrijf dit wel puur uit eigen interesse)

Ik heb helaas niet heel veel mooie foto’s kunnen maken – dus ga er gewoon heen! Haha! – maar een aantal zijn wel gelukt en die wil ik graag aan jullie laten zien (net als de al getoonde foto’s natuurlijk) 🙂

DSCN0059

DSCN0067

DSCN0073

DSCN0075
Deze oude schoolposters vond ik wel heel tof.

DSCN0077
Hier kon je aan een touw trekken als de emmer vol was.
Dan ging het water stromen en het bootje (als het goed is) varen.
Johan vond het heel leuk, zie je wel? 😉

FSCN0058

Ben jij wel eens op de Ark van Noach geweest?

 

Laatste Bijbeltekst-op-woensdag!

Tijd voor de laatste Bijbeltekst op woensdag! Ik heb 20 weken lang iedere week een Bijbeltekst online gezet. Ik vond het leuk om deze teksten voor jullie op te zoeken, maar het is nu weer tijd voor iets nieuws! Vandaag dus de laatste, hij komt uit Johannes 15.

2609952422_cd77c435b2_o

Vrienden zijn zo waardevol. Ik ben echt heel dankbaar voor mijn vrienden (én voor mijn vriendje – ja ja, bijna-man – ook natuurlijk!) en dat mag best eens gezegd worden! ❤

Fijne woensdag!

Psalm 90.

Vandaag is het tijd voor de een-na-laatste Bijbeltekst op mijn blog. 19 weken lang komt er iedere week al een Bijbeltekst online en zo ook vandaag! Volgende week dus de laatste!
Vandaag komt de tekst uit psalm 90:17. Ik vind het een mooie tekst 🙂

6017983081_17f3a7d822_o
Klik op de afbeelding voor vergroting!

Hier nog even de tekst in het Nederlands (is iets anders dan in het Engels), aangezien de afbeelding erg klein is:

‘Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.’
Fijne woensdag!

 

Meer dan overwinnaars.

De Bijbeltekst van vandaag komt uit Romeinen 8. Ik vind dit echt een prachtig hoofdstuk uit de Bijbel. Mijn belijdenistekst komt uit dit hoofdstuk (vers 14 en 15) en ik vind vooral het laatste stuk van het hoofdstuk heel erg mooi. Een stukje hieruit heb ik vandaag voor jullie opgezocht om te delen. Wij zijn meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad!

8512074486_46c00c6cd3_o
Romeinen 8:37-39

Fijne woensdag! Over precies een maand ga ik trouwens, woehoe! 😀